ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД   МИНИСТЕРСТВО  НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЧАЛО ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ПАРТНЬОРИ ДЕЙНОСТИ НОВИНИ КОНТАКТИ

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Проектът се реализира по програма BG051PO001-7.0.07 - „Без граници – Компонент 1” Фаза 2 и е получил финансиране от Европейския Социален фонд 2007-2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Република България

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по Проект: BG051PO001-7.0.07-0087„Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика”

На 10 май 2013 г.стартира 14-месечен ... още

20130704_154543.JPG

РАБОТНА СРЕЩА

на представители на екипа на БНАЕМПК, NaTrue и Pfeiffer consulting

На 12 юни 2013 г. от 11.00 ч. в офиса на NaTrue ... още

20130712_103056.jpg

ПОКАНА ЗА ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„Световни тенденции в областта на стандартизацията на натурални и органични козметични продукти. Сертифициращи органи. Приносът на Natrue за създаване на единен международен стандарт за натурална козметика.”, 21-22 НОЕМВРИ, Конферентна зала „Пълдин”, х-л Санкт Петербург, Пловдив.  ... още

ПОКАНА ЗА РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА:

„Световни тенденции в областта на стандартизацията на натурални и органични козметични продукти. Сертифициращи органи. Приносът на Natrue за създаване на единен международен стандарт за натурална козметика.”, която ще се проведе на 20 НОЕМВРИ, парк хотел Санкт Петербург, Пловдив.  … още

НА 20.11.2013 СЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА:

„Световни тенденции в областта на стандартизацията на натурални и органични козметични продукти. Сертифициращи органи. Приносът на Natrue за създаване на единен международен стандарт за натурална козметика”… още

НА 21-22 НОЕМВРИ СЕ ПРОВЕДЕ ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

„Световни тенденции в областта на стандартизацията на натурални и органични козметични продукти. Сертифициращи органи. Приносът на Natrue за създаване на единен международен стандарт за натурална козметика.”, който се състоя . …още

20130704_154543.JPG 20130704_154543.JPG

ПОАКАНА: НА 14 МАЙ 2014 Г. ОТ 11.00 Ч. В ЗАЛА „ХЕБЪР”, Х-Л МАРИЦА, ГР. ПЛОВДИВ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР: Натурална и органична козметика. Законодателна рамка - развитие. Готовност на българските компании за сертифициране на свои собствени натурални/ органични суровини и продукти

 …още

IMAG0142 (2).jpg

НА 6 ЮНИ 2014 Г. ОТ 11:00 Ч. В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "ЦАР КАЛОЯН" 8, бизнес сграда Роза импекс, ет.4 Заседателна зала се проведе заключителна пресконференция относно реализацията на 14-месечен съвместен проект на Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика БНАЕМПК, международната асоциация за натурална и органична козметика NaTrue и немската консултантска компания за сертифициране на натурални козметични продукти и суровини Пфайфер Консултинг - BG051PO001-7.0.07-0087-С0001:още